ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Дата набрання чинності: 20.11.2022 р. (зі змінами від 24.12.2022 р.)
1. Загальні положення
2. Терміни, які використовуються в договорі
3. Предмет договору
4. Порядок надання послуг та їх оплати
5. Права та обов'язки сторін
6. Відповідальність та вирішення спорів
7. Право інтелектуальної вланості
8. Форс-мажор
9. Інші умови
10. Реквізити виконавця